Montaż maszyny

 • Obieraczka cebuli nie wymaga montażu na stanowisku przeznaczonym do użytkowania.
 • Maszyna posiada własne koła jezdne, obrotowe do przemieszczania po hali produkcyjnej,
 • Instalacja maszyny w miejscu przeznaczonym do użytkowania sprowadza się do  ustawienia na odpowiednią wysokość eksploatacyjną na stopach regulowanych.
 • Ustawienie i regulacja stóp maszyny powinna uwzględniać odpowiednie wypoziomowanie.
 • Maszynę należy posadowić na posadzce hali:
  • Sprawdzić, czy podczas transportu nie uległy uszkodzeniu jakieś elementy.
  • Zagwarantować wystarczającą ilość wolnego miejsca wokół maszyny aby móc wykonać prace montażowe i konserwacyjne.
 • Kolejność montażu wygląda następująco:
  • montaż mechaniczny,
  • ręczne testowanie funkcji mechanicznych,
  • test wejścia i wyjścia,
  • pierwsze uruchomienie, zgodnie z instrukcją obsługi
 • Podczas poziomowania maszyny użyć:
  • Poziomicy standardowej, długość 1 m, dokładność ±1 mm / m
  • Miary zwijanej, dokładność ±1 mm
  • W celu zachowania dokładnych wymiarów wysokości i przejść przestrzegać zasad montażu.
  • Wyrównywanie przy pomocy poziomicy należy przeprowadzić dokładnie