Pierwsze uruchomienie

Wstęp Warunki sprawnego uruchomienia Sumienny montaż mechaniczny. Szczególnie ważne jest: Prace wstępne przy układzie mechanicznym: Nasmarować łożyska, a następnie skontrolować pod kątem prawidłowej pracy.  Eksploatacja próbna